Sigillkopia av Klara klosters sigill 1511
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

S:ta Klara klosters sigill

Klara kloster var ett katolskt nunnekloster tillhörande Sankta Klaras orden, en systerorden till Franciskanerorden och byggdes genom en donation från Kung Magnus Ladulås år 1286. Klostret låg där Klara kyrka idag står på Norrmalm. Klostret hade flera jordegendomar som de kunde försörja sig på norr och öster om Stockholm.

Klara av Assisi hörde Franciskus, grundaren av Franciskanerorden predika och valde att följa hans andliga lära och grundade orden uppkallad efter henne. Franciskus och hans ordensbröder lät bygga ett hus åt henne vid San Damianokapellet utanför Assisi där hon levde resten av sitt liv i bön och botgöring. Klara ska ha varit en stark personlighet. Hon gav andlig vägledning åt biskopar, präster och lekmän och hon var den första kvinna inom katolska kyrkan som skrev ordensregler för sig och sina  systrar.

 Abbedissan var klostrets föreståndarinna och hade bland annat det slutgiltiga ansvaret för klostrets ekonomi.

 

Sigillet på bilden är en kopia och ingår i Stadsmuseets samlingar.

Uppdaterad