Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Äldsta belägget för Stockholm, år 1252

Juli 1252, Kung Valdemar och Birger Jarl kungör att de tar Fogdö kloster (Vårfruberga) med alla dess ägodelar i sitt beskydd och att de undantar alla nunnornas gårdar från allmänna avgifter och kungliga skatter och pålagor. Mitt på sidan står datum och ort: Stockholm. Detta gör dokumentet till det äldsta belägget för Stockholms existens.

Originalet förvaras i Stora pergamentbrevsamlingen i Riksarkivet i Marieberg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad