Text

Äldsta belägget för Stockholm, år 1252

Juli 1252, Kung Valdemar och Birger Jarl kungör att de tar Fogdö kloster (Vårfruberga) med alla dess ägodelar i sitt beskydd och att de undantar alla nunnornas gårdar från allmänna avgifter och kungliga skatter och pålagor. Mitt på sidan står datum och ort: Stockholm. Detta gör dokumentet till det äldsta belägget för Stockholms existens.

Originalet förvaras i Stora pergamentbrevsamlingen i Riksarkivet i Marieberg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson

Kungörelser mer spännande än man tror - inslag i Radio Stockholm 103,3

Kungörelser mer spännande än man tror - inslag i Radio Stockholm 103,3

Medeltid / text: Tina Rodhe

Medeltid / text: Tina Rodhe

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

När munkorden Johanniterna fick hus och örtagård av staten

När munkorden Johanniterna fick hus och örtagård av staten

Stockholm nämns i en medeltida text

Stockholm nämns i en medeltida text