Polisförhör med utländske medborgaren Salomon Bikoff år 1906
Text

Polisförhör med utländske medborgaren Salomon Bikoff år 1906

Klockan 10.30 på förmiddagen den 21 augusti 1906 inkom den ryske medborgaren Salomon Bikoff på förhör till Stockholmspolisens kriminalavdelnings nyinrättade utlänningsexpedition. Han hade rest hit från Köpenhamn åtta månader tidigare. Förhöret hölls på expeditionen vid Myntgatan 4 av detektivkonstapel Clementz. 

Anledningen till att han blev inkallad var att han var rysk medborgare som kommit resande till Sverige. En ny kontroll över ryssar hade just införts. Situationen i Ryssland var vid denna tid svår, man hade dåliga arbetsförhållanden och människor svalt. Efter ett misslyckat demonstrationsförsök för bättre levnadsförhållanden år 1905 tvingades tusentals ryssar på flykt, bland annat till Sverige. Det stora antalet flyktingar oroade svenska myndigheter. Dessutom var en stor andel av flyktingarna judar och judehatet var utbrett redan vid denna tid.

Som följd beslutade dåvarande civildepartementet att en särskild kontroll över ryssar som vistades i landet skulle införas. Ett cirkulär från civildepartementet gick ut 27 april 1906 som krävde att människor som kom resande österifrån omedelbart hos närmaste polisstation skulle anmäla namn, yrke, hemort, bostad och förvärvsmöjligheter. Det man egentligen ville få information om var eventuell tidigare politisk aktivitet och om ett eventuellt kriminellt förflutet.

Salomon kunde tala ryska, tyska men endast lite svenska. Med på förhöret var därför tolken Alexi. Av förhöret får vi veta att Salomon vid tiden arbetade som skräddare, att han var 24 år gammal och född i byn Pelikan i Ryssland. Han var inte socialdemokrat, inte politisk flykting och hade inte deltagit i revolutionen. Han hade kommit till Sverige med frun Edla och med sig hade han 50 kr, inget pass och inga vapen. Vi får även genom handlingen ett signalement på honom. 

Liten, klen, svart hår, små svarta mustascher, bruna ögon, panna låg, mun stor, konvex näsrygg, gul hy, mörk kavajkostym, svart styf hatt. 

Salomon blir ålag anmälningsskyldighet och måste veckovis rapportera till polisen var han befinner sig. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Abram Sapolski, politisk flykting från Odessa passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Abram Sapolski, politisk flykting från Odessa passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

David Schuruli, politisk flykting med falskt pass, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

David Schuruli, politisk flykting med falskt pass, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Hem för judar – ritningar till "Heckscherska huset" på Klippgatan från 1912

Lenin i Stockholm 1906

Lenin i Stockholm 1906

Myntgatan 4, hörnet mot Myntgränd: Gamla Polishuset

Myntgatan 4, hörnet mot Myntgränd: Gamla Polishuset

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Polisens utlåtande om Isak Moritz Kasdans ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Isak Moritz Kasdans ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Salomon Bikoff blir ålagd anmälningsskyldighet

Salomon Bikoff blir ålagd anmälningsskyldighet

Sara Moseki från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Sara Moseki från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Stockholmspolisen skuggar bolsjeviker 1918

Stockholmspolisen skuggar bolsjeviker 1918