Text

Polisens utlåtande om Isak Moritz Kasdans ansökan om medborgarskap

Stockholmspolisen hade stort inflytande över besluten om vem som skulle få bli svensk i början av 1900-talet. Ytterst fattade regeringen beslut om saken, men man grundade delvis sitt beslut på polisens utlåtande. Här är det Isak Moritz Kasdans ansökan om medborgarskap man tycker till om.

Vill du se en bild på Kasdan och läsa mer om honom så kan du titta på hans ansökan om uppehållsbok från 1918. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Polisens utlåtande om Sara Asarnojs ansökan om medborgarskap

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910

Polisutlåtande angående ryssen David Zernjoffskys ansökan om svenskt medborgarskap - 1910