Ryske medborgaren Salomon Bikoff måste anmäla var han bor varje vecka
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Salomon Bikoff blir ålagd anmälningsskyldighet

Den ryske medborgaren Salomon Bikoff kom till Stockholm i slutet av år 1905. Året därpå införde Sverige en ny kontroll över personer som kom resande österifrån. Salomon och andra ryssar tvingades besöka kriminalpolisens utlänningsavdelning på Myntgatan 4 för att där uppge namn, yrke, hemort, bostad och förvärvsmöjligheter. Många blev även ålagda anmälningsskyldighet.

Anmälningsskyldigheten var för att hålla koll på flyktingarna i landet. Den stora flyktingvågen österifrån år 1906 hade skapat en utlänningsrädsla med inslag av ryssskräck och antisemitism. Personerna fick komma till kriminalstationen med jämna mellanrum och anmäla sig själva och eventuellt bostadsbyte. Missade man denna skyldighet riskerade man utvisning.

Salomon var en av dessa personer som blev ålagd anmälningsskyldighet. Kriminalpolisen förde bok över de anmälningsskyldiga och här ser vi honom som nummer 444. Detta nummer fick han vid sitt första besök hos kriminalpolisen. Vid det tillfället, den 21 augusti 1906, var han bosatt på Skånegatan 70 men flyttade kort därefter till Blekingegatan 15.

Han fick återkomma med cirka en veckas mellanrum och bekräfta att han bodde på samma adress. Vid ett tillfälle vistades han i Tumba annars var han varje vecka på samma adress. Vid ett anmälningstillfälle står antecknat att han hyr själv en trappa upp i huset och att han är gift. Den 16 maj 1908 blev han äntligen befriad från anmälningsskyldigheten med förbehållet att återkomma och ”anmäla ombyte av bostad och avresa”. Han kom senare att flytta till Heckscherska huset på Klippgatan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad