Tjänstemeddelande, kortfattat, om att biljett från Lidingöomnibus också gäller på Södra Lidingöbanan
Text

Lidingö Omnibus AB:s kuponger börjar gälla som biljett på Södra Lidingöbanan

Biljettbestämmelser från första mars 1931 som beskriver att Lidingö Omnibus AB:s kuponger även gäller som betalning för resa med Södra Lidingöbanan mellan Ropsten och Herserud samt Ropsten och Bodal.

Tjänstemeddelande till all trafikpersonal.

Förkortningar som används:
Rn – Ropsten
Bl - Bodal
Dn - Drottningvägen
Hd - Herserud

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler poster om Södra Lidingöbanan och Lidingö Omnibus AB.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lidingöbanan och Lidingöbron. Vid Gamla Lidingöbrons fäste på Lidingö. Vid Torsvik

Lidingöbanan och Lidingöbron. Vid Gamla Lidingöbrons fäste på Lidingö. Vid Torsvik

Lidingöbanan sedd mot Ropsten. Utmed Lidingöbanans bro Lidingöbron

Lidingöbanan sedd mot Ropsten. Utmed Lidingöbanans bro Lidingöbron

Lidingöbanan vid Herserud. I fonden t.v. Lidingöbron

Lidingöbanan vid Herserud. I fonden t.v. Lidingöbron

Lidingöbanan vid Ropsten. T.h. Lidingöbron. Vy mot Lidingö

Lidingöbanan vid Ropsten. T.h. Lidingöbron. Vy mot Lidingö

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Order till Södra Lidingöbanans personal att inte använda tryckluftbromsen på Sturegatan

Order till Södra Lidingöbanans personal att inte använda tryckluftbromsen på Sturegatan

Prov med att medföra hundar i Lidingö Omnibus AB:s bussar 1937

Prov med att medföra hundar i Lidingö Omnibus AB:s bussar 1937

Regler för Lidingöbussarna under en mörkläggningsövning under Andra Världskriget

Regler för Lidingöbussarna under en mörkläggningsövning under Andra Världskriget

Spårvagn på Lidingöbanan, vid AGA station på Lidingö

Spårvagn på Lidingöbanan, vid AGA station på Lidingö

Södra Lidingöbanan får besök av vagnar från Stockholm 1949

Södra Lidingöbanan får besök av vagnar från Stockholm 1949