Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Lidingöbanan sedd mot Ropsten. Utmed Lidingöbanans bro Lidingöbron

Uppdaterad