Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Lidingöbanan vid Herserud. I fonden t.v. Lidingöbron

Uppdaterad