Foto

Lidingöbanan och Lidingöbron. Vid Gamla Lidingöbrons fäste på Lidingö. Vid Torsvik

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vy västerut från Lidingö mot nya Lidingöbron under byggnad. I fonden Hjorthagen och Värtagasverket.

Vy västerut från Lidingö mot nya Lidingöbron under byggnad. I fonden Hjorthagen och Värtagasverket.