Lån av apårvagnar från Stockholms spårvägar 1949
Text
Författare: Trafik AB Stockholm-Södra Lidingö. Regionarkivet Stockholm

Södra Lidingöbanan får besök av vagnar från Stockholm 1949

Skillnader mellan Södra Lidingöbanans vagnar och Stockholms spårvägars vagnar

En bilaga till tjänsteorder nr 10/1949 som beskriver skillnaderna mellan Stockholms Spårvägars vagnar typ A24 och Lidingöbanornas vagnar av samma typ.
Södra Lidingöbanan hyrde in vagnar från Stockholms Spårvägar 1949. Anledningen var att man hade vagnbrist efter att vagnhallen i AGA brunnit upp.
Eftersom Södra Lidingöbanans vagnar var mer anpassade för trafik på Lidingöbanan var det också mycket som skilde sig mellan vagntyperna. Exempelvis hade Lidingövagnarna hatthyllor, läslampor och askkoppar vilket Stockholms Spårvägars vagnar saknade. Dessutom hade Stockholms Spårvägars vagnar linjenummersiffror i metall som hängdes på linjenummerskylten, medan Södra Lidingöbanan hade sina linjenummer på rulle. För att inte riskera att göra fel var det viktigt att personalen kände till vagnarnas skillnader.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler poster om Södra Lidingöbanan och Lidingö Omnibus AB.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad