Tjänstemeddelande om beslut att inte använda luftbromsen för Södra Lidingöbanans vagnar på Sturegatan 1926
Text
Upphov: Okänd. Regionarkivet Stockholm

Order till Södra Lidingöbanans personal att inte använda tryckluftbromsen på Sturegatan

Trafikorder som lämnats till Trafikledningen på Södra Lidingöbanan för trafikering av Sturegatan 1926. På grund av buller från Lidingötågen fick man inte använda luftbromsen på sträckan längs Sturegatan enligt beslut från Överståthållarämbetet. Ämbetet var högsta förvaltningen för Stockholms stad och tog beslut rörande staden. Beslutet gällde endast trafik med enkelvagnar av trafiksäkerhetsskäl och drogs in i början av 1930-talet.

Tjänstemeddelande till trafikledningen eller trafikledaren (Tl)

I slutet på det bifogade dokument står det forts, om det finns någon fortsättning är oklart.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler poster om Södra Lidingöbanan och Lidingö Omnibus AB.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad