Tjänstemeddelande om beslut att inte använda luftbromsen för Södra Lidingöbanans vagnar på Sturegatan 1926
Text

Order till Södra Lidingöbanans personal att inte använda tryckluftbromsen på Sturegatan

Trafikorder som lämnats till Trafikledningen på Södra Lidingöbanan för trafikering av Sturegatan 1926. På grund av buller från Lidingötågen fick man inte använda luftbromsen på sträckan längs Sturegatan enligt beslut från Överståthållarämbetet. Ämbetet var högsta förvaltningen för Stockholms stad och tog beslut rörande staden. Beslutet gällde endast trafik med enkelvagnar av trafiksäkerhetsskäl och drogs in i början av 1930-talet.

Tjänstemeddelande till trafikledningen eller trafikledaren (Tl)

I slutet på det bifogade dokument står det forts, om det finns någon fortsättning är oklart.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler poster om Södra Lidingöbanan och Lidingö Omnibus AB.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lidingö Omnibus AB:s kuponger börjar gälla som biljett på Södra Lidingöbanan

Lidingö Omnibus AB:s kuponger börjar gälla som biljett på Södra Lidingöbanan

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Prov med att medföra hundar i Lidingö Omnibus AB:s bussar 1937

Prov med att medföra hundar i Lidingö Omnibus AB:s bussar 1937

Regler för Lidingöbussarna under en mörkläggningsövning under Andra Världskriget

Regler för Lidingöbussarna under en mörkläggningsövning under Andra Världskriget

Södra Lidingöbanan får besök av vagnar från Stockholm 1949

Södra Lidingöbanan får besök av vagnar från Stockholm 1949