Foto

Arbetarbostäder vid Mörtviken tillhörande Vintervikens fabriker. Gula Villan till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Karta över Nitroglycerinaktiebolagets anläggning vid Vinterviken

Karta över Nitroglycerinaktiebolagets anläggning vid Vinterviken