Foto
Fotograf: Fogde, Gärd. Stockholms stadsmuseum

Arbetarbostäder vid Mörtviken tillhörande Vintervikens fabriker. Gula Villan till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad