Brev om Anna Maria Nilssons elände
Text
Författare: Anonyma invånare i fastigheten Sofielund 1907. Stockholms stadsarkiv

Grannar larmar om lidande kvinna

Vintern 1907 är invånarna i fastigheten Sofielund, i Årsta skog, oroliga för sin granne, den sjukliga Anna Maria Nilsson, 53 år, så oroliga att de skriver detta brev till Länsstyrelsen. Anna Maria Nilssons livskamrat, skräddaren Oscar Jonsson Zetterlund, vill enligt grannarna inte låta någon komma in i parets bostad och hjälpa henne. En bostad som för övrigt beskrivs som direkt hälsovådlig i detta brev till Länsstyrelsen. Grannarna vet inte om att Anna Maria Nilsson och skräddare Zetterlund inte är gifta, och kallar därför Nilsson för fru Zetterlund i brevet.

Brevet renskrivet:

Sid 1
Till Läns-Styrelsen i Stockholms län

Härmed anmäles af oss unisont, ett största elände som inpå själfva hufvudstadens närmsta område passerar och lyder: ”På Liljeholmen, Årstaskogen N:o 9: ett kråkslott som uthyres till mensklig beboing af en Hyresvärd vid namn Lindgren. I ett af dessa hål bor en Skräddare Zetterlund med sin hustru som sedan förliden höst legat sängliggande sjuk – och utan läkarevård.

Då nu nämnda Fru Zetterlund fortfarande är sängliggande och mycket försämrad och hennes man är den enda som sköter henne och envist förvägrar någon inträde som skulle vilja i sin mån stödja och hjälpa

Sid 2
genom i hjertegodt syfte för den arma sjuka djärfves titta in bäfvar man för uselheten. Ett improviseradt rum utan innanfönster med en trasig inrökande kamin i en hörna – där en usel gisten dörr innestänger en varelse, ja närmare ett skelett, som i månader nödgats dväljas med en svår inre sjukdom i denna atmosfär liggande i de smuttsigaste trasor och till råga på eländet ohyra öfver all gräns.

Doktorn bor i ett palatts en qvarts timmes väg härifrån men – mannen, själf sjuklig, har ej kunnat mägtat erlägga det honorar denne mägtige herre utöfver sitt gage betingar. (4 kr.)

Af en vänlig menniska är förhållandet hos vederbörande Fattigvårdsstyrelses representant här å platsen anmäld – men utan det ringaste resultat. Då nu menskligt att döma en snar katastrof synes vara att vänta och Zetterlunds dörr fortfarande är låst för utomstående bedja vi i huset boende det måtte genom Länsstyrelsens fortast möjliga ingripande föranstaltas om behöflig, ja mer än behöflig ändring.

P.S. Tilläggas må: Att Vice Värdinnan Josefina Fagerberg gemenligen här kallad ”Pella Mora” är den som har mästa hand om Familjen Zetterlund och som hon är en kopiöst supare, utöfvar en betydande magt i denna usla familj så länge något af värde fanns att till fludium användas och kanske nu bäfvar för en laglig räfst då mannen Zetterlund är mycket slö och tafatt.

Med djupaste Högaktning
Wänner af mänsklig ordning och rättvisa i ofvannämnda N:o 9 Årstaskogen, Liljeholmen.

Stockholm, Liljeholmen den 19 Februari 1907.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad