Litteraturtips
Författare: Nordin, Christina (f. 1941). Stockholms stadsbibliotek

Oordning : torghandel i Stockholm 1540-1918 / Christina Nordin

Oordning handlar om torghandeln i Stockholm under fem sekel. Det är en bok fullmatad med fakta om regler och förordningar, marknadsplatser och varor, bodar och stånd, handlare och kunder. Boken kan läsas från pärm till pärm, men det går också att göra nedslag i ett kapitel eller att koncentrera sig på de många bilderna med texter. Två teman framhålls som de viktigaste: torgplatsen och månglerskan (försäljaren). Boken avslutas med en diskussion kring källorna och sammanfattningar på engelska och franska. 314 sidor.

Innehåll
Företal
Förord
Inledning
Vasatiden – handel på tre torg
Månglerskor – ett gammalt stadsyrke
Torg under stormaktstiden
Handel på torg och broar, i bodar och hamnar 1760-1820
Månglerskorna – ett hårt kontrollerat gille
Månglerskorna – enskilda kvinnoöden
Toarpsknallar och sörkörare på gator och torg
Expanderande torghandel och problem 1860-1898
Torghandel i minut och parti i Gamla stan
En faslig villervalla på Hötorget
Gamla och nya torg på malmarna
Saluhallarnas storhetstid och vidare öden
Torghandeln utreds 1898
Styrelse bygger fiskhall och slakthus
Centralsaluhall uppförs 1912, torghandelsförbud införs 1918
Perspektiv på Stockholms torghandel
Bod och stånd, stol och korg
Om källorna – arkiven vittnar
Förkortningar
Summary
Résumé
Källor och litteraturförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad