Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Flyktingar från Estland på Sabbatsberg

Under andra världskriget flydde cirka 30 000 invånare från Estland, Lettland och Litauen över Östersjön till Sverige.

Bakgrunden hittar vi i Molotov-Ribbentrop-pakten som Sovjetunionen och Tyskland tecknade 1939. I den delade man in Europa i olika intesseområden. Baltstaterna hamnade inom Sovjetunionens intresseområde och i juni 1940 ockuperade Sovjet det tre staterna.

I juni 1941 igångsatte Tyskland fälttåget Operation Barbarossa och angrep Sovjetunionen på bred front. Detta innebar att de baltiska staterna ockuperades av Tyskland.

Den stora flyktingströmmen över Östersjön till Sverige började ett par år senare då krigslyckan vänt och det Tyska sammanbrottet närmade sig. Sovjetunionen började återta de baltiska områdena och startade på det viset flyktingvågen.

Filmen som saknar ljud, visar flyktingar från Estland som dansar ringlekar på Sabbatsbergs sjukhusområde sommaren 1944.

Filmklippet är hämtat från SF:s veckorevy 21 augusti 1944.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad