Karta över utställningsområdet
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Allmänna svenska utställningen för konstindustri- och konsthantverk [Karta över utställningsområdet]

Här kan du ta del av en karta över Konstindustriutställningen 1909 i Frisens park vid Biskopssuden på Djurgården. Utställningens officiella namn var "Allmänna svenska utställningen för konsthandtverk och konstindustri 1909". Den kallades också för "Den vita staden" på grund av de ljusa, nästan vita, utställningsbyggnaderna.

Kartan kommer från skriften: Bendix, Carl L. & Folcker, Erik G. (red.), Det svenska konsthandtverket 1909: allmänna svenska utställningen för konsthandtverk och konstindustri i Stockholm, Stockholm, 1910

Siffrorna i kartan hänvisar till en annan skrift: Vägledning å allmänna svenska utställningen för konsthandtverk och konstindustri 1909, Lundquist, Stockholm, 1909.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad