Bildkonst

Hufvudingången till industribyggnaden, efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 24 den 16 juni 1866.

Detta är kortänden på den långa utställningsbyggnad som sträckte sig över Kungsträdgården under Stockholmsutställningen 1866. I notisen om bilden står:

Hufvudingången till industribyggnaden
visar sig här nedanföre. Den vetter åt söder, d.v.s. åt strömmen, och har tvänne väldiga pyramider af valsadt jern från Motala verkstad till vakthållare, visserligen stumma, men dock mer talande och vida imposantare än posten vid kungastoden på norra sidan. Väl tänkt är ock placerandet här af kanonporten till en af våra monitorer jemte sjelfva råämnet, Sverges rikaste tillgång för dess handel och industri.

Illustrerad Tidning var ett veckomagasin med kulturell profil som kom ut i Stockholm 1855-1867. Tidningen introducerade på allvar den litografiska reportagebilden i svensk press. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Byggnaden för Industriutställningen i Stockholm 1866. Artikel med karta och stor illustration i Ny Illustrerad Tidning, nr 8 den 24 februari 1866

Byggnaden för Industriutställningen i Stockholm 1866. Artikel med karta och stor illustration i Ny Illustrerad Tidning, nr 8 den 24 februari 1866

Expositions-minnen IV. Bildskämt om Stockholmsutställningen 1866 i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 43, den 21 oktober 1866

Expositions-minnen IV. Bildskämt om Stockholmsutställningen 1866 i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 43, den 21 oktober 1866

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson

När tiden var ung : arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909 / Ulf Sörenson