Film & rörlig bild
Upphov: Svenska Biografteatern. Kungliga biblioteket

Barnens dag i Stockholm (1919)

Den här journalfilmen visar barnens dag-firandet i Stockholm i september 1919. Att döma av bilderna är det en stor händelse och ett påkostat arrangemang med många människor inblandade.

Ursprunget till begreppet ”Barnens dag” hittar vi i barnkolonierna som började anordnas för Stockholms fattiga barn i mitten av 1880-talet. Genom barnkolonierna fick barnen möjligheter att under ett par sommarveckor få sola, bada och vistas på landet.

På initiativ av kronprinsessan Victoria bildades 1885 Föreningen för skollovskolonier. Syftet var bland annat att genom festarrangemang samla in pengar så att flera barn skulle kunna vistas på sommarkoloni.

Allt eftersom växte flera Barnens Dag-föreningar fram runt om i landet och 1941 bildades Sveriges Barnens Dags ledares förening för att underlätta samverkan mellan de olika föreningarna. 1967 ombildades föreningen och fick namnet Barnens Dags Riksförbund.

Filmen inleds på Nybroplan där ett vimmel av människor deltar i en kortege. Här syns lastbilar fullastade med glada studenter, brandbilar med brandmän som sträcker fram insamlingsbössor, ryttare, en motorcykel med rokokodamer, marscherande blåsorkestrar och mycket mera.

Sedan förflyttas handlingen till Stockholm Stadion där barn och vuxna medverkar i olika danstablåer som verkar ha historiska teman. De dansar fram över gräsplanen och bildar olika mönster och formationer. 

Filmen är ett av sju inslag i Svenska biografteaterns veckojournal 22 september 1919. Filmen saknar ljud.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad