Gruppbild med barnen som var på Små Försök 1912. Lill-Greta står i raden längst fram till vänster.
Foto
Fotograf: Okänt. Stockholms stadsarkiv

Lill-Greta på kollo 1912

Föreningen Små Försök startades 1907 av några femteklassare på Kungsholmen. Syftet var att ”bereda hälsosam sommarvistelse på landet åt små stadsbarn”. 

Sedan sommaren 1908 hade småbarnskolonin Små Försök hyrt ett hus i Spillersboda nära Norrtälje. Sommaren 1912 var den sista som barnen vistades där – år 1913 flyttade man till Barnens Ö på Väddö, där Små Försök fortsatte att drivas i egen regi.

Denna sista sommar på Spillersboda var det tio småbarn som åkte på kollo. I årsberättelsen kan man läsa:

”Det var med en viss bävan, vi på båten togo emot de små, då flera av dem sågo ganska klena ut, i synnerhet en liten 3-årig tös, Lill-Greta. Hon somnade nästan omedelbart efter sedan båten lämnat kajen och sov nära nog hela resan. Hon låg i damhytten och ett par medresande yttrade: ’Stackars liten! Hon ser mer död än levande ut”’ Och det gjorde hon verkligen, så liten och blek med djupa blå ringar under ögonen!”

Under första veckan regnade det konstant och många av barnen längtade hem.

”Det var synnerligast Lill-Greta, som grät varje ögonblick, då hon ej sov eller åt, men till lycka för oss gjorde hon bägge delarna ganska ordentligt.”

Men vädret blev bättre, barnen fick äta sig mätta, leka och bada och även Lill-Greta ”torkade sina tårar och sprang och lekte med de andra.”

Bad, blåbärsplockning och lek avlöste varandra. Födelsedagar och namnsdagar innebar extra fest. Vartefter sommaren gick blev barnen allt friskare och starkare. Det barn som blomstrade mest var den som varit klenast när hon kom. Den sista söndagen som barnen var på kollo togs ett fotografi som du kan se här. Lill-Greta är den flicka som står längst till vänster i främsta raden.

”Kinkig och sjuk togo vi emot henne, och vi lämnade henne som en liten rar tös, sprudlande av friskhet och liv.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad