Porträtt av elev vid Lindgrenska Trasskolan.
Foto

Porträtt av elev vid Lindgrenska Trasskolan.

Porträttet av pojken är taget någon gång under perioden 1870 - 1876 då Lindgrenska Trasskolan låg i Wirwachs malmgård vid Horntullsgatan 6 i kvarteret Bjelken.