Framsidan av Stadgar för Föreningen till upprätthållande af Lindgrenska Trasskolan 1896.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Föreningen till upprätthållande af Lindgrenska Trasskolan 1896

Lindgrenska Trasskolan – skolan för de allra fattigaste pojkarna i Stockholms slum – drevs från starten 1870 av välgörenhet. Från 1883 började Stockholms stad att bidra till verksamheten. Men pengarna räckte inte och när eldsjälen som startat skolan, folkskolläraren Johan Olof Lindgren, blev tvungen att sluta 1894 på grund av sjukdom så blev den ekonomiska situationen allt sämre. 

År 1896 bildades därför Föreningen till upprätthållande af Lindgrenska Trasskolan. Det var en ekonomisk förening vars främsta syfte var att ta hand om skolans ekonomiska förvaltning. Föreningen anställde också lärare och annan skolpersonal samt beslutade om den undervisning som skolan skulle ge eleverna. 

Bland ledamöterna fanns statsråd, bankirer, statsministern och kungligheter. Trots föreningens arbete blev skolan tvungen att lägga ner 1910.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad