Brev från Emil Swanson i Amerika till föreståndaren för Lindgrenska Trasskolan 1906.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brev till föreståndaren för Lindgrenska Trasskolan 1906

Karl Gunnar Gustafsson, elev vid Lindgrenska Trasskolan, hade en bror som utvandrat till Amerika. När Karl Gunnar skulle sluta i Trasskolan hade han ingenstans att ta vägen. Skolans föreståndare kontaktade då Karl Gunnars bror i Amerika med en fråga om Karl Gunnar kunde få flytta dit och bli omhändertagen av brodern.

Här kan du läsa broderns svarsbrev. Det är skrivet utan punkter eller kommatecken, på en svenska som är tydligt påverkad av engelska språket. Till exempel så använder amerikabrodern inte alltid bokstäverna å, ä och ö, och han skriver ”min syster” fast han menar sin bror.

Mars 31 1906

Mr Hedqvist tack for det Bref Jag igar afton obetänksamt emot tog angående min Syster [sic!] som Jag har länge undrat vem att vända mig till för att få någon känne dom om honom efter jag så nära två ar sedan Jag Skref till eder icke hort något Jag ser tiden är snart inne då hon ar fri från edert Beskyd och ni frågår om vi vill tagar till oss Jag får säga det är vår önskan att ta honom hit och vår skulldig het att ge honom vad skyd och stöd vi kan och vi vill lofva att göra vår pligt så mycket Gud ger os råd till Jag är för tillfället 2 hundra mil från hemmet män ämnar gå hem om några dagar och vill då styra om att han far Billgät för resan så var snät att tavare på honom till des om atta dagar efter detta brefvet räckas eder kan han/ni vanta pa rese pas April är en Stormi månad så jag önskade hällst han kunde vänta till Maj Jag slutar min skrifvning med hop att vi gör vad rät är mot gosen var snäl hälsa honom lat honom skälfa skrifva något var vänligt

af mig hällsad från

J Emil Swanson


Adres        Emil J Swanson

                Houlton Wis

                North America

(När man ser uttrycket [sic!] i en text så vet man att det betyder att originaltexten faktiskt är skrivet så som det står, i detta fall "syster" istället för "bror".)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad