Från Skeppsholmen och över Skeppsholmsbron går en begravningsprocession med kistorna med stoften efter Salomon August Andrée, Knut Fraenkel och Nils Strindberg som förolyckats vid Andrées polarexpedition år 1897. En folkmassa tittar på, människor står längs bron och kajkanten med paraplyer.
Foto
Fotograf: Okänd (Aftonbladet). Stockholms stadsmuseum

Skeppsholmen och Skeppsholms bron med begravningsprocession och kistorna med stoften efter Salomon August Andrée, Knut Fraenkel och Nils Strindberg som förolyckats vid Andrées polarexpedition år 1897.

Kistorna med de återfunna har just anlänt till Stockholm från Norge med HS Svensksund som syns vid den långa specialbyggda pontonbryggan till höger på fotografiet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad