Text
Författare: Johannesson, Lars (f. 1946). Stadsmuseet i Stockholm

Berättelsen om ballongen Svea och en fotografering "hvarvid fyra klara och tydliga vyer erhöllos" / Lars Johannesson

Här berättas om ingenjör Andrées luftballong Svea. Med den åkte han upp tillsammans med militären och fotograferade Stockholm från luften. Idag är det ett intressant tidsdokument; man kan se att ännu har inte staden brett ut sig lika mycket som idag. Men 1894 hade denna flygfotografering andra syften. Militären ville prova ballongers användbarhet i krigssituationer. Artikeln är illustrerad med flera fantastiska flygfotografier. 7 sidor.

PS. Det är samma ingenjör Andrée som försvann på sin polarexpedition (Andrée-expeditionen) i Spetsbergen 1897.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 13- 1990 - S. 19-25

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad