.
Text
Författare: Samfundet S:t Erik. Utbildningsförvaltningen

LM Ericssons telefonfabrik, (Telefonfabriken 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på LM Ericssons telefonfabrik)

uppfördes1938-40 efter Ture Wennerholms ritningar, senare utbyggd i etapper. Principen för planeringen i denna mönsteranläggning var att skapa skilda flöden av material och människor. Sedan Ericsson flyttat härifrån 2004 är Konstfack en av hyresgästerna. Många anställda bodde i LM-staden, det intilliggande smalhusområdet, uppfört vid samma tid som ett starkt rationaliserat seriebygge. Byggmästare var Olle Engkvist och arkitekter Hakon Ahlberg, Sven Backström och Leif Reinius.

The Ericsson telephone factory was designed by Ture Wennerholm and built in 1938-40. At the time the workshops were a model of scientific modernism or ‘Taylorism’. Dwellings for employees were mass-produced in neighbouring apartment blocks designed by leading architects. In 2004 Konstfack moved into the refurbished factory premises. (2017)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad