.
Text

LM Ericssons telefonfabrik, (Telefonfabriken 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på LM Ericssons telefonfabrik)

uppfördes1938-40 efter Ture Wennerholms ritningar, senare utbyggd i etapper. Principen för planeringen i denna mönsteranläggning var att skapa skilda flöden av material och människor. Sedan Ericsson flyttat härifrån 2004 är Konstfack en av hyresgästerna. Många anställda bodde i LM-staden, det intilliggande smalhusområdet, uppfört vid samma tid som ett starkt rationaliserat seriebygge. Byggmästare var Olle Engkvist och arkitekter Hakon Ahlberg, Sven Backström och Leif Reinius.

The Ericsson telephone factory was designed by Ture Wennerholm and built in 1938-40. At the time the workshops were a model of scientific modernism or ‘Taylorism’. Dwellings for employees were mass-produced in neighbouring apartment blocks designed by leading architects. In 2004 Konstfack moved into the refurbished factory premises. (2017)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Avbön från strejkbrytare.

Avbön från strejkbrytare.

Eleanor Roosevelt ser på L M Ericssons telefoner

Eleanor Roosevelt ser på L M Ericssons telefoner

Helikopter över området vid LM Ericssons fabriker. I bakgrunden kvarteren Lineotypen, Stilgjutaren och Ombytaren.

Helikopter över området vid LM Ericssons fabriker. I bakgrunden kvarteren Lineotypen, Stilgjutaren och Ombytaren.

Nio minuter till L M Ericsson

Nio minuter till L M Ericsson

Porträtt av byggmästare Olle Engkvist i sitt hem på Charlottendal i Gröndal.

Porträtt av byggmästare Olle Engkvist i sitt hem på Charlottendal i Gröndal.

Spårvagnståg vid Telefonplan 1964. Tunnelbanan under byggnad. LM Ericssons kontorshus i bakgrunden

Spårvagnståg vid Telefonplan 1964. Tunnelbanan under byggnad. LM Ericssons kontorshus i bakgrunden

Telefonplan - kort beskrivning av områdets historia

Telefonplan - kort beskrivning av områdets historia

Telefonplan, LM Ericsson. Estländaren Erinurm i arbete vid maskin

Telefonplan, LM Ericsson. Estländaren Erinurm i arbete vid maskin

Telefonplan, LM Ericsson. Porträtt av två anställda, civilekonomer

Telefonplan, LM Ericsson. Porträtt av två anställda, civilekonomer

Telefonplan. Telefonaktiebolaget LM Ericssons nya direktionshus under byggnad.

Telefonplan. Telefonaktiebolaget LM Ericssons nya direktionshus under byggnad.

Tunnelbanestation Telefonplan

Tunnelbanestation Telefonplan

Tunnelbanestation Telefonplan

Tunnelbanestation Telefonplan

Tunnelbanetåg vid Telefonplan. I bakgrunden LM Ericssons kontorshus

Tunnelbanetåg vid Telefonplan. I bakgrunden LM Ericssons kontorshus

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

Västberga, Korpmossen. Två barn promenerar i småstugeområde. I bakgrunden LM Erikssons torn

Västberga, Korpmossen. Två barn promenerar i småstugeområde. I bakgrunden LM Erikssons torn