Foto

Västberga, Korpmossen. Två barn promenerar i småstugeområde. I bakgrunden LM Erikssons torn