Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Västberga, Korpmossen. Två barn promenerar i småstugeområde. I bakgrunden LM Erikssons torn

Uppdaterad