Broschyr om möjliga utbildningar för flickor efter folkskolan 1918
Text

Utbildningar för flickor efter folkskolan - 1918

För flickor som hade gått ut folkskolan fanns några olika yrkesutbildningar att välja på för dem som ville ha ett yrke.

I broschyren från Stockholms folkskoledirektion kan du se exempel på vilka utbildningar som fanns för flickorna. Inom läraryrket kunde de utbilda sig till bland annat småskollärarinna, skolkökslärarinna eller slöjdlärarinna. Det fanns också utbildningar i till exempel husligt arbete, barnavård och sömnad.

Folkskolan, som var föregångare till dagens grundskola, var vid den här tiden obligatorisk i 6 år.

Läs mer om utbildningar för flickor från folkskolan genom att öppna dokumentet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Sällskapet barnavård - elever utbildas i praktisk spädbarnsvård

Flickors yrkesval - tips och råd 1935

Flickors yrkesval - tips och råd 1935

Hushållsundervisning för flickor

Hushållsundervisning för flickor

Kvinnlig yrkesutbildning

Kvinnlig yrkesutbildning

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - elever lär sig matlagning

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - historik

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård

Utbildning i spädbarnsvård hos Sällskapet barnavård