Rådgivningsbroschyr om flickors yrkesval från Folkskoledirektionen 1935
Text
Författare: Folkskoledirektionen, Kajsa Barck-Lagergren, Broomé, Emilia (1866-1925), Kerstin Hesselgren. Stockholms stadsarkiv

Flickors yrkesval - tips och råd 1935

Vilka möjligheter till yrkesliv eller fortsatt utbildning fanns det för flickor som gått ut folkskolan i mitten av 1930-talet?

I den här brochyren, från Stockholms folkskoledirektion, fick flickorna och deras föräldrar tips och råd inför framtiden.

”Vad ska du ta för dig när du slutar skolan?

Tänker du dig direkt in i praktiskt arbete eller skall du fortsätta i en ny skola? I båda fallen finns det många vägar att välja på! 

Med tidens mått ansågs valmöjligheterna för flickor ganska omfattande. Jämför vi med idag (2017) var de ändå betydligt mindre. Alla yrken ansågs inte passa för flickors/kvinnors ”anlag och färdigheter”. Det gällde också att anpassa sitt yrkesval efter eventuella ”kroppsliga bristfälligheter”.

”Vid anlag för plattfot, kobenthet eller åderbråck på benen måste man undvika långvarigt stående; man bör alltså inte bli hårfrisörska, tvätterska, strykerska, uppasserska eller butiksbiträde.”

Läs mer om flickors yrkesval genom att öppna dokumentet.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad