Foto
Fotograf: Aftonbladet, Berggren (Aftonbladet). Stadsmuseet i Stockholm

Ungdomar bakar på Farsta Ungdomsgård.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad