Läs broschyren!
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kurser i att få sig någonting till livs, år 1914

I tiden kring 1910-talet var priserna på mat väldigt höga i Stockholm. Särskilt kött var väldigt dyrt. En politisk diskussion i Stadsfullmäktige (idag kommunfullmäktige) ledde till att Slakthus- och saluhalsstyrelsen fick i uppdrag att genom en kommitté hålla gratis föredrag och kurser om tillagning av billiga, näringsrika och smakliga maträtter. I den här broschyren från 1914 kan du läsa om upplysningsverksamheten och dess demonstrationskurser.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad