Litteraturtips
Författare: Hirdman, Yvonne (f. 1943). Stockholms stadsbibliotek

Magfrågan : mat som mål och medel : Stockholm 1870-1920 / Yvonne Hirdman

Magfrågan är en bok om matens historia ur olika perspektiv bland annat kvinnornas. Den handlar också om vardagen i Stockholm kring förra sekelskiftet. Var köptes maten? Hur förvarade man mjölken? Och vad kostade den? Vad hade en arbetare råd att köpa? Vad ansågs vara bra mat? Då som nu gjorde myndigheterna kontroller för att säkra matens kvalitet. Det kunde nog behövas. I en rapport beskrivs en transportvagn så här:

Vid undersökning av vagnen befanns densamma innehålla, förutom det ruttnande köttet, diverse skräp, såsom åtskilliga mjölkflaskor med sura mjölkrester, brännvinsbuteljer, gamla brödbitar, varav en del med smör på, diverse gamla kläder och skynken, varjämte vagnen, särskilt på bottens insida, var beklädd med en ruttnande, halvflytande massa, bland vilken maskar krälade och från vilken en obehaglig lukt spred sig.

Boken innehåller bilder och tabeller. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. 310 sidor.

Innehåll
FÖRORD
MAGFRÅGAN
VAD MATEN KOSTADE
Levnadskostnadernas förändring 1875-1920
Sammanfattning
KVANTITET, KVALITET OCH STATUS
Kvantitet och status
Om kostens näringsvärde
Maträtter och matvanor
Sammanfattning
MAT SOM VETENSKAP, UTOPI OCH IDEOLOGI
Mat som vetenskap
Mat som utopi och ideologi
Kvinnan och köket
Sammanfattning
STADEN OCH LIVSMEDELSKONTROLLEN
Inledning
Torghandelsfrågan
Slakthusstriden
Mjölken
Sammanfattning
STADEN OCH KRIGET
Mellan fattigvård och socialpolitik – nödhjälp före första världskriget
Sverige och kriget: Den statliga hushållningen
Staden och kriget: Den kommunala hushållningen
Staden och kriget: Den privata hushållningen
Konsumtionsomläggningen
Sammanfattning
KÄLLOR OCH BEARBETNINGAR
BILAGOR
NOTER 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad