Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Karlsson, Johanna (f. 1965). Stockholms stadsbibliotek

Djur och människor i det gamla Stockholm : benmaterial från tio års undersökningar / Johanna Karlsson

Vi har här att göra med sopor från fiskarnas hushåll, och avsaknaden av fiskben är iögonfallande. Fynd av gäddsaxar, fiskekrokar, flöten och sänken visar att fiskarna verkligen bott i området. Det kanske betyder att fiskarna inte själva åt så mycket av sin fångst, utan att de i första hand fiskade åt andra.

Texten berättar om de ben från djur och människor som hittats vid arkeologiska utgrävningar, framför allt i Gamla stan, på Riddarholmen och på Norrmalm. Fynden har olika ålder, från 1200-tal till 1700-tal.

Bland mat- och slaktavfall har man hittat ben från kor, grisar, får eller getter (det är ofta svårt att avgöra vilket), fisk och fåglar. I lagren har också funnits ben från vilda djur som rävar och harar och husdjur som hundar och katter. Naturligtvis finns också ben och andra spår av råttor.

Människobenen från gravar avslöjar ålder, kön, längd och vissa hälsotillstånd, som ryggproblem och dåliga tänder.

Både från människobenen och djurbenen kan slutsatser dras om hur stockholmarna levt i olika tider. Exempelvis visar djurbenen vad man ätit i olika delar av staden och det kött man åt kan också avslöja om man hade självförsörjning eller tog emot leveranser av kött. 15 sidor. Foton av fynd och andra illustrationer.

Innehåll
Tidigare undersökningar med osteologiska analyser
Djurbensmaterial från undersökningar efter 1993
   Storkyrkobrinken
   Tritonia 4
   Slottet Tre Kronor
   Gråmunkeholmen – Riddarholmen
   Kvarteret Kvasten på Norrmalm
Sammanfattande resultat och diskussion om Stockholms djurben
Människoben från arkeologiska undersökningar efter 1993
   Klara kyrkogård på Norrmalm
   Riddarholmen
   Trångsund nära Storkyrkan
   Järnåldersgravar i förorterna
Sammanfattande resultat och diskussion om människoben från Stockholm

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2002, Upptaget : arkeologi i Stockholm inför 2000-talet. - 2002. - S. 111-125

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad