Litteraturtips
Författare: Regner, Elisabet (f. 1973). Stockholms stadsbibliotek

Det medeltida Stockholm : en arkeologisk guidebok / Elisabet Regner

Följ med till medeltidens Stockholm i denna spännande bok! Den kan användas både som en arkeologisk guidebok, som undertiteln antyder, och som uppslagsverk eller till ren nöjesläsning. Boken är uppdelad i sex huvudkapitel och det är inte alltid självklart vad som döljer sig under varje rubrik och därför följer en detaljerad innehållsförteckning nedan. Varje kapitel har minst ett litteraturtips för den som vill läsa mer. Många foton och andra bilder illustrerar varje uppslag. 250 sidor.

Innehåll
FÖRORD
INLEDNING
Landskapet och topografin
Tiden före staden
Stockholm och stock-holmen
Bilder av staden
Skattfynd och runstenar
Tidig medeltid
Mynt och mynträkning
1200-, 1300-, och 1400-talen
1500-talets stad
Slaget vid Brunkeberg
Stockholm, medeltiden och arkeologin
STADEN OCH VATTNET
En mångkulturell stad
Hansan
Sjöfart och vrakfynd
Den äldsta båten
Mälaröböndernas båtar
Den enda koggen
Riddarholmsskeppet
Handelsstaden
STADENS OMLAND OCH MALMAR
Klara konvents hyresgäster
Solbergaskatten
Södermalm
Kapellen på malmarna
Galgbacken
Avrättningsplatser
SLOTTET
Medeltida slott
Det äldsta slottet
Makt, ceremoni och försvar
1500-talets slott
STADEN
Kvinnan i staden
Stadsmuren
Stockholms stads sigill
Den nya stadsmuren
Stadens portar
Tornen
Spår av krig i Stockholm
Vasatidens försvarsverk
Stadsplan och bebyggelse
Datering av medeltida byggnader
Högstaden
Rådhuset och Stortorget
Stadens byråkrati
Gillen och gillestugor
Bebyggelsen
Kvarteret Helvetet
Kvarteret Cepheus
Köpmangatans nordsida
Skomakargatan 3
Själagårdsgatan 10
Själagårdsgatan 13
Lågstaden
Stockholms blodbad
Vid Mynttorget och Kanslihusannexet
Stora Gråmunkegränd 5
Västerlånggatan 29
Vid Petersénska huset
Lilla Nygatan 5
Järntorget, Kornhamn och Kogghamn
Stora Hoparegränd
Fiskestrand och Fisketorget
KYRKOR OCH KLOSTER
Storkyrkan
Den äldsta kyrkobyggnaden
1400-talets kyrka
Konst och inventarier
Själakoret och Albertus Pictor
Sankt Göransgruppen
Bernt Notke
Sten Sture den äldre och Ingeborg Åkesdotter (Tott)
Sankt Olofs hjälm och sporrar
Helgeandshuset
Helgeandsholmen
Mat och dryck
Medeltida vårdinrättningar
”Riksgropen” och Medeltidsmuseet
Helgeandshusets kyrkogård
Medeltida medicin och behandling
Sankt Örjans hospital
Franciskanerna i Stockholm
Konventet på Riddarholmen
Riddarholmskyrkan
Kungagravarna
Biblioteket på Gråmunkeholmen
Gravstenar i kyrkan
Konventsbyggnadernas östra och västra länga
Konventslivet på Gråmunkeholmen
Klarissorna på Norrmalm
Kyrkan och konventsbyggnaderna
Föremål från Klara kloster
Anna Renholtsdotter Leuhusen
Dominikanerna vid stadsmuren
Konventsbyggnaderna
Klostrets verksamhet
Johanniterbröderna vid Österlånggatan
Reformationen och Stockholms kyrkor
Sankta Klara kyrka
Sankt Jakobs kyrka
Willem Boy
DRÖMMEN OM MEDELTIDEN
Johannes kyrka
Stockholms stadion
Stadshuset
EFTERORD
BILDFÖRTECKNING
REGISTER

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad