Läs manifestet!
Text

"Vänsterpartiet" blir till, år 1917

Vid kravallerna på Gustav Adolfs torg deltog partimedlemmar från både Arbetarpartiet Socialdemokraterna och det nybildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV). SSV hade grundats i maj samma år, och de ledande initiativtagarna var bland annat Zeth Höglund, Ture Nerman och Carl Lindhagen. Bilden visar SVVs manifest.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917