Läs manifestet!
Text
Författare: Carl Lindhagens samling. Stockholms stadsarkiv

"Vänsterpartiet" blir till, år 1917

Vid kravallerna på Gustav Adolfs torg deltog partimedlemmar från både Arbetarpartiet Socialdemokraterna och det nybildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV). SSV hade grundats i maj samma år, och de ledande initiativtagarna var bland annat Zeth Höglund, Ture Nerman och Carl Lindhagen. Bilden visar SVVs manifest.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad