Text

"Stockholms skolungdom ut till kott- och risinsamling" 1917

Elever vid Stockholms läroverksanstalter genomför en "insamling af kottar och skogsaffall" krigsåret 1917.

Syftet är att hjälpa till i "arbetet för tillgodoseendet af vinterns bränslebehof".

Artikeln intill är tagen från tidskriften Hvar 8 Dags september-nummer 1917.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Detaljerad polisrapport om potatiskravallerna 5 maj 1917

Detaljerad polisrapport om potatiskravallerna 5 maj 1917

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Potatisupptagning i Kristinebergsparken. I bakgrunden syns Geijersvägen.

Potatisupptagning i Kristinebergsparken. I bakgrunden syns Geijersvägen.

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Skomakargatan söderut från Stortorget. Kö till en brödbutik under första världskriget.

Skomakargatan söderut från Stortorget. Kö till en brödbutik under första världskriget.

Transport av ved på Vallhallavägen under kristiden omkring år 1917

Transport av ved på Vallhallavägen under kristiden omkring år 1917