Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Stockholms skolungdom ut till kott- och risinsamling" 1917

Elever vid några av Stockholms skolor genomför en "insamling af kottar och skogsaffall" krigsåret 1917. Syftet är att hjälpa till i "arbetet för tillgodoseendet af vinterns bränslebehof".

Bland andra deltog ca 300 elever från Norra realläroverket som samlade ris och kottar i Järna samt Nya elementarskolan som var ute på insamling i Täby.

Artikeln är tagen från tidskriften Hvar 8 Dags september-nummer 1917.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad