Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Stockholms skolungdom ut till kott- och risinsamling" 1917

Elever vid Stockholms läroverksanstalter genomför en "insamling af kottar och skogsaffall" krigsåret 1917.

Syftet är att hjälpa till i "arbetet för tillgodoseendet af vinterns bränslebehof".

Artikeln intill är tagen från tidskriften Hvar 8 Dags september-nummer 1917.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad