Foto

Transport av ved på Vallhallavägen under kristiden omkring år 1917