Foto

Enskede småstugeområde i det inre av kvarteret Rödlöken under byggnad, från gamla dammen mot söder

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Enskede

Gamla Enskede