Text
Författare: Gogman Lars (f. 1962), Hayen, Mats (f. 1968), Tiberg Knutas, Anna Maria (f. 1971), Nilsson, Torbjörn (f. 1954), Högström, Arne, Skoglund, Jörgen, Mark, Peeter (f. 1954). Stockholms stadsarkiv

Partierna i Stadshuset. En handledning till forskning vid Stockholms stadsarkiv / Mats Hayen (red.)

Vetenskaplig forskning om de demokratiska processerna på kommunal nivå är en viktig del av det moderna samhället. I den här boken står det politiska partiväsendet i centrum. Fokus är på den moderna partistruktur som etablerades i Stockholms stadshus efter 1945.

Kunskap om de politiska partierna i Stockholm finns idag på många olika håll. För den som forskar kan det ibland vara svårt att veta var informationen finns. Det vill vi med denna bok ändra på. Syftet är att locka till forskning om Stockholms politiska värld. Boken är ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och professor Torbjörn Nilsson vid Södertörns högskola. Författarna är historiker och arkivarier.  

I boken hittar du texter om ämnesval, arkivarbete och metodik.

Innehåll:

Förord. Stadsarkivarie Lennart Ploom.
1. Politiken i Stadshuset, 1945–2013. Torbjörn Nilsson
2. Börja forska! Stockholmspolitiska teman. Torbjörn Nilsson
3. Kommunfullmäktiges tryckta handlingar. Mats Hayen
4. Insyn! stockholm.se som källa. Anna-Maria Tiberg Knutas
5. Var finns arkiven? Peeter Mark, Jörgen Skoglund och Lars Gogman
6. Exempel I: Självstyrelseutredningen 1966–75. Mats Hayen
7. Exempel II: Socialdemokratiska profiler. Arne Högström
8. Exempel III: Vänsterpartiet i fullmäktige. Lars Gogman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad