Omslag Makten i Stadshuset
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Makten i Stadshuset : Stockholms lokalpolitik under 1900-talet

Den här boken om Stockholms lokalpolitik under 1900-talet berättar om de olika partierna, borgarråden, valresultat med mera. Fyra frågor som tas upp är kvinnans roll i politiken, alkoholpolitiken under 1950-talet, kulturmiljöfrågor under 1900-talet och utflyttningen av statliga myndigheter från huvudstaden. Boken innehåller också ett ”vittnesseminarium” som hölls på Södertörns högskola i december 2005. Där utfrågas tidigare ledande politiker om sin roll i Stadshuset. Boken avslutas med ett kapitel om forskning kring stockholmspolitiken och med en användbar litteraturlista. 297 sidor.

Innehåll
Företal
Inledning
Huvudstad på undantag. Att forska om Stockholms moderna kommunalpolitik
PARTIERNA
   Finansborgarråden – stadshuspolitikens elit
   Makten i Stadshuset – ett vittnesseminarium
   Valresultat och mandat i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden
   Stockholms stads politiska geografi 1948-2006
   Miljöpartier i Stockholmspolitiken 1966-2006
POLITIKEN
   Staden, kvinnorna och politiken
   Pilsnercaféer och vinkonditorier. Alkoholpolitiken i Stadshuset under 1950-talet
   Värt att bevara? Hur Stockholms politiker och tjänstemän hanterat kulturmiljöfrågor under 1900-talet
   När staten flyttade från sta'n
APPENDIX
   Forskning om Stockholmspolitiken
   Medverkande

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad