Omslag Ungkarlshotell
Litteraturtips
Författare: Ström-Billing, Inger (1936-2018). Stockholms stadsbibliotek

Ungkarlshotell : Föreningen Söderhem, enskild filantropi och allmän socialvård 1900-1986 / Inger Ström-Billing

”Hvar fjärde människa i Stockholm är i en eller annan form inneboende. Bostäderna öfverfyllas af familjemedlemmar och främmande, ofta om hvarandra i samma rum. Etthundratusen människor i Stockholm sakna det för kroppsligt välbefinnande nödiga luftutrymmet per individ.” Så beskrevs Stockholms bostadssituation i ett brev år 1903. Situationen är kanske förbättrad idag, men fortfarande är många stockholmare bostadslösa eller trångbodda. I den här boken beskrivs en alternativ boendeform, ungkarlshotellet, från sekelskiftet och framåt. 183 sidor.

Innehåll
Företal
Förord
ÄMBETSMANNASAMHÄLLET
Sekelskiftets Stockholm
   Vem skall sörja för de fattiga
   Tidigare forskning
   Begreppsförklaringar
   Utländska impulser
   Stockholm – en stad i omvandling
   Bostäder och konjunkturer
   Ett kommunalt intresse för bostadsbyggande vaknar
   Stockholms stads fattigvård
   Kommunal och enskild hjälpverksamhet
 Opinionsbildande sammanslutningar i sekelskiftets Stockholm
   Hamnarbetarfackföreningen
   Föreningen för Välgörenhetens ordnande och Centralförbundet för Socialt Arbete
   1903 års bostadskommitté
   Stadsstyrelsen
   Tolv samhällsintresserade män
   Förslagen om ungkarlshotell 1912–1913
Söderhem bland Stockholms ungkarlshotell 1914–1929
   Föreningen Söderhem u p a
   Söderhem på Stora Glasbruksgatan 25
   Sifvertska kasernen och Köpmangatan 15
   1920 års ungkarlshotellkommitte
   Stadens ”gubbar”
   Förbudstid
   Samarbete och motarbete
   Hotell Vake på Norrmalm
   Hotell Pelikanen på Södermalm
   Mot nya mål
SOCIALISERINGSSAMHÄLLET
Enskild filantropi och allmän social vård 1929–1939
   1930-talets depression
   Kvinnohärbärgen
   Föreningen Söderhems förlustår 1932–1935
   Avveckling av enskild verksamhet
   Stadskollegiets ungkarlshotellkommitté 1938
   Stockholms ungkarlshotell i nordisk jämförelse
Enskild filantropi och allmän socialvård 1939–1959
   Kommunal efterkrigspolitik
   AB Stockholmshem och Stockholms Bespisningsförening u p a
   Föreningen Söderhem 1939–1950
   Bostadsbristens Stockholm
   Trivselfrågor
   Några glimtar från 1950-talets ungkarlshotell
   Vaktmästarna
   Narkotikamissbruk
TJÄNSTEMANNASAMHÄLLET
Den nya tidens Stockholm
   Kommunen och Stiftelsen Söderhem
   Stiftelsen Hotellhem
   Opinionsbildare och enskild verksamhet
   I samhällets utkant
   Kommunalisering eller Föreningen Söderhems gåva till Stockholms stad
Analys
   Organisationsförändringar
   Ekonomisk utveckling
   Tjänstemannasamhällets framväxt
   Storskalighet
   Bostadsmarknaden
   Hur upplevde männen själva sin situation och var fann de ”trivsel”?
   Ekonomi och självkänsla
   ”Gubbarnas” boendestandard
   ”Frihetens” apostlar
Noter
Källor och litteratur
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad