Litteraturtips

Ungkarlshotell : Föreningen Söderhem, enskild filantropi och allmän socialvård 1900-1986 / Inger Ström-Billing

”Hvar fjärde människa i Stockholm är i en eller annan form inneboende. Bostäderna öfverfyllas af familjemedlemmar och främmande, ofta om hvarandra i samma rum. Etthundratusen människor i Stockholm sakna det för kroppsligt välbefinnande nödiga luftutrymmet per individ.” Så beskrevs Stockholms bostadssituation i ett brev år 1903. Situationen är kanske förbättrad idag, men fortfarande är många stockholmare bostadslösa eller trångbodda. I den här boken beskrivs en alternativ boendeform, ungkarlshotellet, från sekelskiftet och framåt. 183 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare
Tema

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare

I alla tider har en större eller mindre del av Stockholms befolkning levt mer eller mindre i hemlöshet. En del har flyttat runt som inneboende på olika adresser, en del har bott in…