Litteraturtips
Författare: Ericsson, Niklas (f. 1974). Stockholms stadsbibliotek

Bränder / Niklas Ericsson

Ett kapitel om bränder och brandförsvar i Stockholm. Förr i tiden, när många hus var byggda av trä, var bränder särskilt farliga, och det var viktigt att man hade sätt att skydda staden mot eld. Att låta folk veta att det brann var ett sätt. I den första brandordningen från 1661 stod det att husets värd var skyldig att "låta giva anskri", alltså börja skrika, om det brann i huset. Senare använde man sig av bland annat kyrkklockor, flaggor och kanonskott för att larma om en eldsvåda.

Förutom historiska metoder att larma om och släcka eldsvådor handlar kapitlet om hur Stockholm fick ett modernt brandförsvar 1875 och en del om några särskilda bränder, som 1625 års brand i Gamla stan och branden i Eldkvarn 1878. 6 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 152-157

Uppdaterad