Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Wänskaps och Handels Tractat Emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och The Förente Staterne i Norra America..." 1783

Ett stycke storpolitik. 1783 ingick Sverige och ”The Förente Staterne i Norra America” ett vänskaps- och handelstraktat.

Traktatet träffades i Paris den 3 april 1783 och undertecknades av Benjamin Franklin för USA:s räkning och Gustaf Philip Creutz för Sveriges.

Avtalet var det första USA undertecknade med ett land som varit neutralt under revolutionskriget, varför Sverige blev den första nation som ej deltagit i nämnda krig som erkände USA som självständig stat.

Vänskaps- och handelstraktatet ratificerades av Gustav III på Stockholms slott den 23 maj 1783.

Kopian av traktatet, som går att läsa intill, är författat på både svenska och dåtidens stora internationella hjälpspråk franska. Tryckt är kopian 1785 på det kungliga tryckeriet i Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad