Foto

Valaffischer på Strömbron 1952

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 Politisk propaganda
Tema

7-9 Politisk propaganda

Partiernas valaffischer försöker ofta sammanfatta det politiska budskapet i några korta slagord. Har valaffischernas propaganda alltid sett likadan ut?