Dekorativ illustration: Två politiska valaffischer från 1930-talet
Valaffisch från Högern respektive Socialdemokraterna i valet till Stockholms stadsfullmäktige 1931. Upphov: Ivar Starkenberg, Kungliga biblioteket.

Politisk propaganda då och nu

Partiernas valaffischer försöker ofta sammanfatta det politiska budskapet i några korta slagord. Har valaffischernas propaganda alltid sett likadan ut?

Lärarhandledning för:

Ladda ned elevinstruktionen Politisk propaganda då och nu som pdf.

Lärarhandledning

Den här uppgiften går att använda i flera skolämnen och tränar eleverna i att tolka politiska budskap och sätta dem i ett historiskt eller ideologiskt sammanhang. Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om fakta och åsikter.

Du kan låta eleverna arbeta med uppgiften digitalt direkt på Stockholmskällan, eller analogt om du skriver ut valaffischerna på papper. Övningen går att göra gemensamt i hela klassen. Du kan också dela in klassen i par eller smågrupper. Du väljer själv om eleverna ska redovisa sina slutsatser muntligt eller skriftligt.

Efter den här övningen kan eleverna få i uppgift att göra egna valaffischer för ett befintligt eller påhittat politiskt parti.

Till dig som är elev

Valaffischer är partiernas reklamskyltar. De innehåller korta budskap som sammanfattar partiernas politik. Valaffischernas syfte är att övertyga oss att rösta på dem. 

Din uppgift är att undersöka hur den politiska propagandan i Sverige har sett ut under 1900-talet, vad som är likt och vad som är olikt.


Valaffischer för Socialdemokraterna 1931 (Kungliga biblioteket), Liberalerna 2018 (https://www.liberalerna.se/nyheter/liberalerna-presenterar-valkampanjen/, 2018-09-03, och för spritförbud 1922 (Kungliga biblioteket).

Jämför valaffischer från olika tider

1. Titta på några valaffischer från 1931, 1952 och 2018, och beskriv dem kortfattat:
- Finns det bild på affischen? Vad föreställer den i så fall?
- Finns det text på affischen? Vad står det i så fall?
- Tycker du att texten och bilden på affischen passar ihop?
- Tycker du att det är ett positivt eller negativt budskap på affischen?
- Tycker du att affischerna säger något om sin tid?
- Vad tror du var "stora" eller "viktiga" frågor i de olika valen?

2. Jämför valaffischerna från 1931, 1952 och 2018
- Vad är likt mellan affischerna?
- Vad är olikt mellan affischerna?

Källkritik

1. Hur kan vi använda valaffischer som historiska källor? Går det till exempel att säga någonting om hur det var i samhället genom att undersöka valaffischer?

2. Är urvalet av affischer tillräckligt stort för att kunna dra några slutsatser?

Historiska valaffischer till uppgiften

Uppdaterad