Dekorativt montage av två valaffischer
Affisch från folkomröstningarna 1955 om högertrafik, och 1922 om förbud mot alkohol. Konstnär: Poul Ströyer 1955, Spårvägsmuseet.

Titta på gamla valaffischer - och gör en egen!

Titta på gamla valaffischer och gör egna! Partiernas valaffischer försöker ofta sammanfatta det politiska budskapet i några korta slagord. De ska ge ett kort svar på vad partiet tycker i en fråga som är viktig för väljarna.

Lärarhandledning för:

Inför valet sätter de politiska partierna upp affischer runtom i staden. Ibland är det bilder av politiker på dem. Ofta står det något om vad partiet tycker. Så har valaffischerna sett ut i minst hundra år. Den äldsta valaffischen i Stockholmskällan är från folkomröstningen 1922. Då fick folket rösta om rusdrycksförbud, alltså ifall alkohol skulle förbjudas i Sverige.

Till dig som är lärare

I den här uppgiften tittar eleverna på historiska valaffischer. Leta gärna upp nutida affischer också, så kan ni jämföra likheter och skillnader över tid.
Börja arbetet med uppgiften i helklass. Välj några olika historiska valaffischer ur listan nedanför. Du kan skriva ut dem på papper eller visa dem digitalt på skärm. Titta på minst en av de äldre valaffischerna tillsammans i klassrummet för att introducera analysfrågorna. Därefter kan eleverna i par eller mindre grupper fortsätta uppgiften, genom att undersöka ytterligare några affischer. Låt eleverna hjälpas åt att besvara följande frågor:

 • Beskriv hur affischen ser ut!
  • Finns det någon bild på affischen?
  • Vad står det på affischen?
  • Vem är det som står bakom affischen? Ett parti eller någon annan?
 • När ni har tittat på några olika affischer: Vad är likt och vad är olikt mellan affischerna?

Låt därefter eleverna arbeta i mindre grupper eller två och två med att göra egna valaffischer för frågor de tycker är viktiga i valet.

Tips för att jobba med källkritik

Valaffischerna berättar naturligtvis en hel del om sin egen tid. Vilka frågor tyckte partierna var viktiga i valet då? Hur framställer valaffischen de politiska motståndarna? Vad är fakta och vad är åsikt? Låt barnen resonera under din ledning.

Till dig som är elev

En del saker är ganska lika på partiernas valaffischer: Det finns ofta både text och bild till exempel.

1. Hur ser gamla valaffischer ut?

 • Beskriv hur affischen ser ut!
  • Finns det någon bild på affischen? Vad föreställer den i så fall?
  • Vad står det på affischen?
  • Vem är det som står bakom affischen? Ett parti eller någon annan?
 • När ni har tittat på några olika affischer: Vad är likt och vad är olikt mellan affischerna?

2. Gör en egen affisch till valet!

 • Nu är det din tur att göra en valaffisch. Rita och måla!
  • Vad ska stå på affischen?
  • Rita en bild som illustrerar ditt budskap.
  • Sätt upp affischen på skolan.

Uppdaterad