Kontakt

Spårvägsmuseet

Har du frågor om källmaterialet som Spårvägsmuseet har publicerat i Stockholmskällan?

Camilla Palmberg-Rödin
E-post: camilla.palmberg-rodin@regionstockholm.se 
Telefon: 070-786 17 64
Spårvägsmuseets webbplats: www.sparvagsmuseet.se

Uppdaterad