Dekorativt montage: Två valaffischer med text
Valaffisch för linje 2 i folkomröstningen om allmän tilläggspension 1957 och för Högerpartiet i 1950 års val.

Ideologin bakom valaffischen

Valaffischen ger ett politiskt budskap i koncentrat. Låt eleverna undersöka historiska och samtida valaffischer och härleda slagord och grafisk form tillbaka till den bakomliggande ideologin.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Använd historiska valaffischer för att koppla samman politiskt budskap med ideologi. Du kan också lägga till nutida valaffischer att utgå ifrån i uppgiften.

Dela in eleverna i par eller mindre grupper och låt dem analysera en valaffisch var. Det gör inte någonting att eleverna känner till vilket parti som står bakom respektive affisch, uppgiften går ut på att analysera kopplingen mellan budskap och ideologi och redogöra för det.

Analys och redovisning kan ske muntligt, antingen i klassrummet eller genom att eleverna spelar in sina samtal som podd. Fördjupa arbetet över flera lektioner genom att låta en grupp jämföra och analysera valaffischer från ett och samma parti, men från olika tider.

Begrepp som är bra att känna till

 • Ideologi
  är de teoretiska idéer och värderingar som styr partiernas politiska riktning. Ideologin påverkar beskrivningen av samhället, målet som partiet vill uppnå med sin politik och de konkreta politiska förslagen för att lösa olika problem. Till de politiska ideologierna hör:
 • Konservatism
  vill bevara traditionella värden och normer och förändra kulturen samhället i långsam takt.
 • Liberalism
  betonar individens fri- och rättigheter att välja och forma sitt liv utan att samhället eller andra begränsar i onödan.
 • Socialism
  vill jämna ut ekonomisk ojämlikhet mellan människor och låta samhället ta kollektivt ansvar för frågor som rör alla människor.

Till dig som är elev

Valaffischen ska snabbt ge läsaren ett tydligt budskap – det är hela poängen. Det kan handla om ett konkret politiskt förslag eller om en allmän värdering. Budskapet grundar sig på partiets ideologi oavsett.

Analysera en eller flera valaffischer genom att diskutera följande frågor:

 1. Vilket parti har gjort affischen?
 2. Vilket eller vilka budskap har affischen?
  • Vad står det på affischen?
  • Vem är målgrupp för budskapet?
  • Sägs allting med ord, eller finns det bilder som bidrar till budskapet?
 3. Koppla ihop affischen med partiets ideologi:
  • Förklara vad i budskapet eller utformningen som visar vilken ideologi partiet har.
  • Finns det andra sätt att resonera, eller finns det exempel som inte passar in i förklaringen?
 4. Vad berättar valaffischen om sin historiska samtid?

Historiska valaffischer att använda för uppgiften

Uppdaterad