Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

Uppmaning från Allmänna valmansförbundets underorganisationer Högerfront och Konservativ Ungdom till Stockholms invånare att delta i ett ”nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp”.

Från våren 1933.

Några rader från uppmaningen: "Socialdemokraterna samlas under Internationalens röda banér, bolsjevikerna under Sovjetstjärnan med hammaren och skäran, nazisterna under hakkorset /.../ Vi bekämpa rörelser inom vårt land, som samlas under utländska symboler. Vi vilja samlas kring svenska fälttecken, kring vår egen korsfana, den blå och gula! /.../ Låt egen bekvämlighet vika, offra söndagen den 21 maj, för vår fosterländska samling".

Bland talarna under det planerade tåget, som skulle gå mellan Östermalmstorg och Källhagen, hittas bl.a. Arvid Lindman, Allmänna valmansförbundets dåvarande partiordförande, samt tidnings- och riksdagsmannen Ivar Anderson.

Allmänna valmansförbundet bytte på 1950-talet namn till Högerpartiet. Idag går partiet under benämningen Moderata samlingspartiet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad