P.M. för husombud – 1930/40-tal.
Text

P.M. för husombud – 1930/40-tal

Hur få Stockholms soffliggare att gå och rösta? Ett sätt som prövades av Stockholmsavdelningen av Allmänna valmansförbundet under 1930- och 40-talen var att använda sig av särskilda husombud med uppgift att gå från dörr till dörr och värva röster.

I P.M. för husombud ges instruktioner för hur husombuden bör agera.

I P.M:et - som absolut inte får visas för obehöriga - understryks bl.a. att ”väljare som vid tidigare gjord påstötning visat sig tröga, böra erhålla ytterligare uppmaning på själva valdagen”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"P.M. angående blockad och bojkott mot Värmlandsbageriet..." 1933

"P.M. angående blockad och bojkott mot Värmlandsbageriet..." 1933

Till tänkande valmän!

Till tänkande valmän!

Valaffisch från högern valet 1931

Valaffisch från högern valet 1931

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för högern valåret 1931

Valaffisch för högern valåret 1931

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1932

Valarbete i Stockholm 1932

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933