P.M. för husombud – 1930/40-tal.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

P.M. för husombud – 1930/40-tal

Hur få Stockholms soffliggare att gå och rösta? Ett sätt som prövades av Stockholmsavdelningen av Allmänna valmansförbundet under 1930- och 40-talen var att använda sig av särskilda husombud med uppgift att gå från dörr till dörr och värva röster.

I P.M. för husombud ges instruktioner för hur husombuden bör agera.

I P.M:et - som absolut inte får visas för obehöriga - understryks bl.a. att ”väljare som vid tidigare gjord påstötning visat sig tröga, böra erhålla ytterligare uppmaning på själva valdagen”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad