Text

"Upp till protestmöte" 1938

Pamflett som uppmanar till protestmöte mot: ”överklassens fascistyngel, som försöker terrorisera Söders arbetarbefolkning!

Överklassens fascistyngel är i det här fallet i första hand liktydigt med sympatisörer till det svenska nazistpartiet under Sven-Olov Lindholms ledning, vilka tidigare samma år (1938) arrangerat ett fackeltåg på Östermalm.

Något liknande vill, Katarinakretsen av Stockholms Socialistiska Arbetarkommun som ligger bakom pamfletten, inte se på Södermalm: "Arbetare - män och kvinnor - möt upp i massor för att visa, att Söders arbetare icke tolererar tumult och ligistfasoner av rikemansbarn från Östermalm."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bort från N.F." 1938

"Bort från N.F." 1938

Fascister på Stockholms högskola 1931

Fascister på Stockholms högskola 1931

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Svensk front mot kommunism och nazism!” 1934

”Svensk front mot kommunism och nazism!” 1934